సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదు

సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదు
కాంగ్రెస్, టీడీపీ పాలకుల కారణంగా బీడీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదని కేసీఆర్ చ